Ing. Jaromíra Vítková
(65 let, členka KDU-ČSL)

V roce 2016 byla zvolena do Senátu ČR, kde působí mimo jiné jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je členkou Podvýboru pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Narodila se a žije v Boskovicích. V 90. letech se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 byla místostarostkou. V roce 2012 – 2020 působila v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. V Senátu mimo jiné řešila legislativu o dětských skupinách, spolupráci MŠMT a MPSV v předškolním vzdělávání, mobilní a televizní signál, zahrádkářskou legislativu a další. V obvodu významně napomohla přípravě projektové dokumentace na novou silnici 43(73). Spolupracuje s městem Boskovice a obcemi obvodu, podařilo se uskutečnit výjezdní zasedání Komise Senátu pro rozvoj venkova i Výboru pro vzdělávání a propojit tak projednávané problematiky s návštěvou v terénu. Dlouhodobě podporuje neziskové organizace a spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží.