Bc. Marie Zouharová
(71 let, členka KDU-ČSL)

Narodila se v Boskovicích a po absolvování SPŠ stavební pracovala několik roků na odboru výstavby tehdejšího MěstNV.
V roce 1995 se stala vedoucí char. stacionáře Betany Boskovice pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 1977 zdárně ukončila dálkové studium na Pedagogické fakultně Univerzity Hradec Hrálové, obor char. a soc. práce. V Zastupitelstvu Města Boskovice působila po 3 volební období, v současnosti je předsedkyní komise pro sociální záležitosti Rady města Boskovice.
Má 4 děti, a k jejím koníčkům patří hudba, především folklórní, tance a vše co je spojeno s folklórem.