Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
(42 let, nestraník za ODS)

Zastává pozici ředitele Kulturních zařízení města Boskovice. Rodilý boskovák, absolvent Přírodovědecké fakulty MU v oboru geologie, který dlouhá léta pracoval jako ředitel Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně, kdy stál za vznikem Letního festivalu Mendel v Brně, či Muzea Starobrněnského opatství. Zastával pozice předsedy Asociace muzeí a galerií ČR. V letech 2018 a 2019 pracoval na univerzitě NCKU na Taiwanu. Po návratu do ČR působil na pozici vedoucího vnějších vztahů Lékařské fakulty MU, ze které se vrátil zpět do Boskovic. Podílí se na řadě kulturně-muzejních aktivit v ČR, je členem Výstavní rady Národního muzea a Národního technického muzea, či Vědecké rady Národního muzea v Praze. V letech 2006-2010 byl členem Zastupitelstva města Boskovice za ODS. V minulosti působil v komisi pro městskou památkovou zónu, nyní je tajemníkem komise pro kulturu. Ve volném čase se kromě své rodiny věnuje zahradnictví, hudbě (působil v řadě kapel jako bubeník), sběratelství, paleontologii a přírodě.