Ing. Petr Fiala
(56 let, nestraník za TOP 09)

Několik let úspěšně řídí boskovickou divizi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO­LEČNOSTI, a.s., která je nej­větší ryze českou vodárenskou provozní společností v ČR. Aktivně podporuje charitativní činnosti stejně jako sportovní dětské aktivity. Je rodákem z Vratíkova, posledních 15 let žije s rodinou přímo v Boskovicích, kde se dlouhodobě zapojuje do veřejného života – sportov­ního, kulturního i politického. Se svým ekonomickým vzděláním aktivně 12 roků pracuje v dozorčí radě Nemoc­nice Boskovice, aktuálně jako její předseda. V loňském roce byl zvolen do Školské rady Gymnázia Boskovice. Po dvě volební období byl členem zastupitelstva a rovněž finančního výboru, několik let pak zasedal ve Školské radě ZŠ Boskovice a Střední školy Andre Citroena. Jeho největší zálibou je jízda na kole, ve volných chvílích se také věnuje četbě a turistice.